Bemutatkozó
Hírek
Események
Tájékoztató
Fotóalbum
Közérdekű
Hirdetmények
Szakácsi napok
Elérhetőségeink
Civil szervezetek
Hírességeink
Testvérváros
Vendégkönyv
Helytörténet

települések.info

 

 

Hirdetmények

2019. február 18.   határozat településen megválasztható képviselők számáról
Feladó: Kövér István Attila (Polgármester)
Kategória: általánosÜgyiratszám: I/134-1/2019 Tárgy: Nagyszakácsi községben a 2019. évi helyi önkormányzati képviselő választáson megszerezhető mandátumok száma

HATÁROZAT

Nagyszakácsi Község Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben megállapítom, hogy Nagyszakácsi községben a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők választásán a megszerezhető mandátumok száma 4 fő.

Döntésemet a Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, illetve a www.nagyszakacsi.hu önkormányzati portálon a mai nappal közzéteszem.

E határozat ellen a közzétételtől számított 3 napon belül a Nagyszakácsi Helyi Választási Iroda mellett működő Nagyszakácsi Helyi Választási Bizottságnál (8739 Nagyszakácsi, Kossuth L. utca 166.) kifogással lehet élni.
INDOKLÁS

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására vonatkozó szabályokat a 2010. évi tv. (továbbiakban: Övtv.) határozza meg.
Az Övtv. 3. §-a szerint "a települési önkormányzat képviselő-testülete és a megyei közgyűlés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni."
A mandátumok számának megállapítása tekintetében a Ve. 306. §-a szerint "a helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát."
Az Övtv. 4. § tartalmazza, hogy "a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás választási rendszerben - egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:
a)100 lakosig 2 fő
b)1 000 lakosig 4 fő
c)5 000 lakosig 6 fő
d)10 000 lakosig 8 fő
A Nemzeti Választási Iroda 2019. január 30-i közlése szerint (melyet az NVR-en keresztül tett közzé) Nagyszakácsi község statisztikai lakosságszáma 2019. január 1-i állapot szerint: 507 fő.
A lakosságszám adatot figyelembevéve, a hivatkozott jogszabályok alapján a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg Nagyszakácsi község önkormányzatának képviselő-testületébe megválasztható tagok létszámát.
A határozat a Ve. 46. § és 306. § (2) bekezdésén, továbbá az Övtv. 3-4 §-án, a jogorvoslat a Ve. 208-210. §-ain alapul.
Nagyszakácsi, 2019. február 11.

Ács Attila
jegyző

Vissza

Térkép A község címere A község címere Köszöntő Köszöntő