Bemutatkozó
Hírek
Események
Tájékoztató
Fotóalbum
Közérdekű
Hirdetmények
Szakácsi napok
Elérhetőségeink
Civil szervezetek
Hírességeink
Testvérváros
Vendégkönyv
Helytörténet

települések.info

 

 

Hirdetmények

2005. április 07.   Versenykiírás
Feladó: Kövér István Attila (Polgármester)
Kategória: SzakácsversenyXIII. NEMZETKÖZI KIRÁLYI SZAKÁCSVERSENY

Nagyszakácsi 2005. augusztus 5-7.

(Pénteken „A Királyi Böjti Szakács"
szombaton „A Királyi Szakács"
vasárnap pedig „A Királyi Főkukták" kerülnek megválasztásra.)

Tizenharmadik alkalommal hirdetjük meg szakácsversenyünket a királyi szakácsok földjén a „Királyi Szakács” címért, „Királyi Borászok” részvételével.

CÉLUNK :
* A magyar gasztronómia alapjainak és hagyományainak felkutatása és bemutatása.
* A szakácsmesterség képviselői lehetőséget kapjanak a megmérettetésre.
* Esztétikai és gasztronómiai élvezet nyújtása a látogatók számára.
A szakácscsapatok készítsék el azokat az étkeket, amelyek a főurak, és főként a király asztalán lehettek. A résztvevők nyersanyagként nemcsak Hunyadi Mátyás (1458-1490) uralkodása alatt ismert és használatos erdő, mező, folyó, tenger növényi és állati termékeit használhatják, mint eddig! A verseny a magyar reneszánsz konyhakultúra bemutatására törekszik, és mivel ez nem szűnt meg a király halálával, sőt 1541-et (1541. augusztus 29-én Buda török megszállásával az ország három részre szakadt) követően Erdélyben a XVII. század közepéig, végéig továbbélt, ezért a szakácsok nyersanyag választási lehetőségei is bővülnek. Tavaly még pontlevonással büntetett padlizsán, és egy rossz fordítás miatt Mátyáshoz kötött pulyka felhasználása is megengedett lesz, de természetesen a leves vagy az újvilágból származó kakaó, burgonya, kukorica, paprika, paradicsom továbbra is a tiltólistán szerepel. Az ízlésvilágnak és a történelmi konyhakultúrának harmonikus egységet kell képeznie úgy, hogy a jelenkor emberének is élményt nyújtson.


VERSENYFELADATOK
Az idei évben hét kategóriában hirdetünk versenyt:

I. Látványos, szabadtűzön, bográcsban, nyárson, roston, vagy kemencében készült ételek (szarvasmarha, sertés, juh, vad ételek).

II. Királyi asztal böjtkor - uralkodóink böjti időszakban elfogyasztott étkei, korhű nyersanyagokból, de a mai kor ízléséhez alkalmazkodva.

III. „Kukták hódolata a királynak" - Királyi villásreggeli - ahogy a kukták elképzelik és elkészítik.
Ebben a kategóriában kizárólag szakácstanulók, szakiskolák tanulói csapatait várjuk.
Kétféle, egyszerűbb étel elkészítése kötelező a reneszánsz korból, ami napjainkban reggeli gyanánt adható.

IV. Halételek a reneszánszból. Édesvízi és tengeri halakból, rákokból, kagylókból, esetleg teknősbékából készülő ételek.

V. Tikmajorság a reneszánszban. Szabadtéren elkészíthető étkek (a szárnyasok között lehet pulyka, gyöngytyúk, kakas, stb.).

VI. Művészeti kategória: a nemzetközi versenyeken megszokott feladatok elvégzését várjuk a versenyzőktől: zöldségfaragás, kemény zsírszobor, illetve minden más, a vendéglátásban elfogadott anyagból készített versenymunka.

VII. A jövő szakácsai, a múlt ízei. Vendéglátóipari főiskolák és szakiskolák hallgatóinak, tanulóinak versenye. Korhű, háromfogásos menü elkészítése, Kiváló Magyar Élelmiszerek felhasználásával (a nyersanyagok 60%nak ezen élelmiszerek közül kell kikerülnie).

A verseny szakmai értékelését a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség javaslata alapján delegált zsűritagok, valamint muzeológusokból, gasztronómusokból álló zsűri végzi. Felhívjuk a csapatok figyelmét, hogy nem az elkészített fogások mennyiségét díjazzuk, hanem a minőséget, korhűségét és az ötletességet.
A szakmaiság erősítése érdekében az eddigi pontozási rendszer, módosításra került!

A VERSENY FELTÉTELEI:

1. Adagszám: Minimum 10 adagot kell elkészíteni. (A maximumot nem korlátozzuk az elkészítendő ételek jellege miatt.)

2. A nyersanyag előkészítettség foka:
- zöldségfélék, gyümölcsök: tisztítás, tartósítás

- húsok: pácolás, füstölés, félkész állapot (50 % mértékig)

A versenyen nevezési díj nincs, de a versenyzőknek kell mindennemű nyersanyagot és költséget biztosítaniuk. Háromfős csapatok indulhatnak a versenyen: mester két kuktával vagy mester két segítő konyhalegénnyel.

3. Kiváló Magyar Élelmiszerek: Minden versenyző köteles minimum 5 kiváló élelmiszert felhasználni

4. Eszközök: Törekedni kell arra, hogy a tálalási mód korhű legyen: korhű alapanyagok, korhű tálalás, fűszerek. A zsűri értékeli a húsok sokféleségét, az elkészítési módok változatosságát. Kérünk minden versenyzőt, hogy az asztalra lehetőleg minél több ehető dekorációt tegyenek! Mellőzzék a túlzottan sok szikla, fatörzs, mohadekorációt. A dekorációról mindenkinek önállóan kell gondoskodnia. A királyi asztalon 150x80 cm terület all rendelkezésre. A mester biztosítja kéziszerszámait, főző-sütő és tálaló edényeit. A versenyzők öltözete az alkalomnak megfelelő (korhű) kell, hogy legyen.

5. Az elkészített, feltálalt ételek fogyaszthatósága biztosított legyen! (Kizáró feltétel!) Az ételek kizárólag a fogyaszthatóság szempontjai alapján készülhetnek. A korhű megjelenés, a dekoráció szükség esetén külön jelenjen meg, úgy, hogy a fogyaszthatóság higiénés követelményeit ne sértse!

6. Minden induló - az általa elkészített ételek közül egyből - száz (l00) adagot bónnal értékesíthet a verseny végeztével, természetesen ez a lehetőség az iskoláknak is adott! A bónrendszer feltételeiről a szervezőbizottságtól lehet pontos felvilágosítást kapni.

7. Az ételek hőkezelése csak a helyszínen végezhető! (Kizáró feltétel!) Ez alól kivételt képeznek az étek végi fogások, a cukrászipari termékek, ellenben a befejező műveleteket ekkor is a helyszínen kell elvégezni!


A nagyszakácsi rendezőbizottság a csapatoknak biztosítja:

• a szabadtéri kemencéket

• tűzrakó helyeket, tüzelőanyagot

• egy darab féltetőt fa munkaasztallal


JELENTKEZÉS:

• A verseny jelentkezési határideje: 2005. április 30.

• E-mail cím: nagyszakacsi@vipmail.hu

• Levelezési cím: Királyi Szakácsok Nyomdokán Hagyományőrző Egyesület
7400 Kaposvár, Fő utca 26.

• Jelentkezés: a mellékelt nevezési lapon, a receptek egyidejű megküldésével. Az interneten történő jelentkezéskor a telefonos megkeresés is szükséges (70/ 242-90-03).
Mindkét dokumentumot 2 példányban kell megküldeni.
A Szervezőbizottság kötelezettséget vállal a verseny eredmény hirdetésének időpontjáig a receptek bizalmas kezeléséért.

• A Királyi Szakács, A Királyi Böjti Szakács és A Királyi Főkukták cím elnyerője(i) ettől az évtől kezdve (2005), csak úgy vállalhat a címe felhasználásával jövedelemszerző tevékenységet, hogy a befolyt összeg 20%-át köteles a Királyi Szakácsok Nyomdokán Hagyományőrző Egyesület részére átutalni! Bankszámlaszám: 10403947-39410681 -00000000

• A pénteki napon, a„Királyi Böjti Szakács" címért indulók, mérik össze tudásukat (a pénteki napon indulók
természetesen a II. kategória mellett választhatják még a IV. kategóriát is).

• A szombati napon a Királyi Szakács címért versenyzők a kiírásban szereplő L, IV. V. és VI. kategóriából
legalább kettőben kell, hogy részt vegyenek, saját választásuk szerint.

• A vasárnapi napon az iskolák versenyére kerül sor „A Királyi Főkukták" címért. Minden iskoláknak kötelezően a III. és VII, kategóriát kell választania.

• Helyfoglalási lehetőség nincs. A helyfoglalás a helyszínen, pénteken, szombaton és vasárnap reggel 07.00 órakor, sorsolással történik!


Minden induló csapatot díjjal jutalmazunk!
A nemesi cím mellett díjat adományozunk az itt résztvevő kiskuktáknak és szakácsmestereknek is.
A jelentkezéseket visszaigazoljuk, és részletes programot küldünk a rendezvényről. A recepteket szakértőink a korhűség szempontjából értékelik, és tanácsaikat 2005. május 3I-ig interneten megküldik a jelentkezőknek! A programmal
kapcsolatban információt kaphatnak a 70/ 242-90-03 telefonon


AJÁNLOTT FORRÁSMUNKÁK:

Ballai Károly: A magyar vendéglátóipar története. A honfoglalástól napjainkig. Budapest, 1945. Reprint: 1988.

Bornemisza Anna szakácskönyve 1680-ból (Közzéteszi: Lakó Elemér), Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1982.

Kovács József: Szentbenedeki Mihály szakácskönyve 1601-ből. Magyar Nyelv LV. 1959. 135-143.

Radvánszky Béla báró: Magyar családélet és háztartás a XVI-XVII. Században I-III. Budapest, 1879. Reprint: 1986.

Radvánszky Béla báró: Régi magyar szakácskönyvek, Budapest, 1893.

Szakács mesterségnek könyvecskéje.

A csáktornyai Zrínyi-udvar XVII. századi kéziratos szakácskönyve és a Tótfalusi Kis Miklós által kiadott kolozsvári szakácskönyv. Bp., 1981.

Szántó András: Eleink ételei. Válogatás régi szakácskönyvekből Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1986.


A gasztronómiai korhű irodalmi témajegyzékért és szaktanácsadásért a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (1014 Budapest, Fortuna u. 4., tel./fax 06-1-375-62-49) munkatársához, Csapó Katalinhoz (e-mail: csapkati@freemail.hu), illetve külső szakértőnkhöz Füreder Balázshoz, a 06-30-380-41-97 telefonszámon, illetve a furib@vipmail.hu e-mail címen lehet fordulni.

ÉRTÉKELÉS
Korhűség Összesen: 70 pont

nyersanyag (korhű alapanyag) 20 pont

technológia 15 pont

a szakmai tanácsok figyelembevétele 15 pont

munka beosztás 10 pont

korhű tálalás 10 pont

Korhű megjelenés

esztétikai megjelenés 30 pont

Kiváló Magyar Élelmiszerek 20 pont
(Minden versenyző köteles minimum 5 kiváló élelt felhasználni)

Nehézségi fok

Ételek sokfélesége, változatos elkészítési módok 60 pont

Higiénia Összesen: 20 pont

személyi 10 pont
munkaterületi 10 pont
ELÉRHETŐ PONTOK ÖSSZESEN: 200 pont

Császár-Bíró János
„királyi Szakácsok Nyomdokán"
Hagyományőrző Egyesület
Elnöke

Pető István
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség
Elnöke

Vissza

Térkép A község címere A község címere Köszöntő Köszöntő