Bemutatkozó
Hírek
Események
Tájékoztató
Fotóalbum
Közérdekű
Hirdetmények
Szakácsi napok
Elérhetőségeink
Civil szervezetek
Hírességeink
Testvérváros
Vendégkönyv
Helytörténet

települések.info

 

 

Hirdetmények

2010. július 14.   Településen megválasztható önkormányzati képviselők számának megállapítása
Feladó: Kőműves József (Alpolgármester)
Kategória: általánosHelyi Választási Iroda Vezetője
8739 Nagyszakácsi, Kossuth L.u. 166.
Tel: 85/310-361, fax: 85/310-361.

Ügyiratszám: 586-2/2010.

Tárgy: Településen megválasztható önkormányzati képviselők számának megállapítása

H A T Á R O Z A T

A Helyi Választási Iroda Vezetője a 2010. évi L.tv. 4.§.b./pontja alapján megállapítja, hogy Nagyszakácsi településen a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők választásán a megválasztható képviselők száma: 4 fő.
Ezen döntés ellen a közzétételtől számított 2 napon belül a területi Választási Irodához címzett (7400 Kaposvár, Csokonai u.3.), de a Helyi Választási Irodánál benyújtható kifogással lehet élni.

I n d o k o l á s

A 2010. évi L.tv. 24.§.(2) bekezdés alapján a helyi választási iroda vezetője e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül megállapítja és közzéteszi a megszerezhető mandátumok számát. A jelzett törvény hatálybalépésének ideje: 2010. június 14.
A 2010. évi L. tv. 4.§.b./pontja alapján a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás választási rendszerben - egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 1.000 lakosig 4 fő.
Ezen határozat Nagyszakácsi község honlapján(Hirdetmények ), a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (Nagyszakácsi, Kossuth L.u. 166.) közzétételre kerül.
A határozat a 2010. évi L.tv. 4.§.b./pontán és 24.§(2) bekezdésén alapul.
Jogorvoslati lehetőséget az 1997. évi C.tv. 102.§.(3) bekezdése biztosít.
Nagyszakácsi, 2010. július 13.

Károlyné Csobod Hajnalka
körjegyző

Vissza

Térkép A község címere A község címere Köszöntő Köszöntő