Bemutatkozó
Hírek
Események
Tájékoztató
Fotóalbum
Közérdekű
Hirdetmények
Szakácsi napok
Elérhetőségeink
Civil szervezetek
Hírességeink
Testvérváros
Vendégkönyv
Helytörténet

települések.info

 

 

Hirdetmények

2013. július 22.   Határozat Szavazókörök területi besztásáról
Feladó: Kövér István Attila (Polgármester)
Kategória: általánosHelyi Választási Iroda Vezetője
8739 Nagyszakácsi, Kossuth L.u. 166.
Telefon/fax: 85/310-361.
nagyszakacsi@gmail.com

Ügyiratszám:620-3/2013.Tárgy: Szavazókörök területi
beosztása
H a t á r o z a t
A Nagyszakácsi Községi Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:Ve.) 77.§ (1) bekezdése által megállapított feladat- és hatáskörömben eljárva Nagyszakácsi község szavazóköreinek számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a következők szerint állapítom meg:
001 szavazókör
-területi beosztása: a teljes település
-szavazóhelyiség címe: Kultúrotthon, Kossuth u. 93.
A települészíntű választópolgárok a 001 sorszámú szavazókörben szavazhatnak.

Központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a 001 szavazókörben: 359 fő.
Elrendelem a határozat Nagyszakácsi Községi Önkormányzat hivatalos honlapján (www.nagyszakacsi.hu), valamint Nagyszakácsi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján tizenöt napra történő közzétételét.
Határozat ellen a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés Nagyszakácsi Község Helyi Választási Iroda vezetőjéhez.
A fellebbezés illetékmentes.
A fellebbezést a Területi Választási Iroda Vezetője (Kaposvár, Fő u. 10.) bírálja el.
A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le.
I n d o k o l á s
A Ve. 351. § (1) bekezdése alapján a szavazököröket első alkalommal 2013. július 31-ig kell kialakítani.

A Ve. 77. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője állapítja meg, úgy, hogy egy szavazóükörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson.
A Ve. 80. §-a alapján a helyi választási iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé kell tenne megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a Ve. 789. §-a alapján a településszintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazására kijelöl szavazókört is.
A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve. 234. § (2) bekezdése alapján a területi választási iroda vezetője bírálja el, három napon belül.
A jogvesztő határidő számítására, lejáratára vobnatkozóan a Ve. 10. § (1-3) bekezdése vonatkozik.
A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.
Nagyszakácsi, 2013. július 22. Ács Attila sk
jegyző
A határozat a mai napon közzétételre került.
Nagyszakácsi, 2013.július 22.
Ács Attila sk
jegyző

Vissza

Térkép A község címere A község címere Köszöntő Köszöntő